Tạo dựng một thế giới làm việc vui vẽ và lành mạnh hơn cho tất cả mọi người.

Beneco_Home_01

Chúng tôi giúp bạn như thế nào

Cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng tốt nhất để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Một cách tiếp cận thật hợp tác và phù hợp để giúp công nhân được trở lại cuộc sống bình thường, sau chấn thương và phục hồi.

Doanh nghiệp

Chúng tôi là cộng tác viên. Chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của bạn. Tư duy và kinh nghiệm đổi mới của chúng tôi cho phép chúng tôi tạo ra những kết quả tích cực và bền vững. Bằng cách cải thiện sức khỏe và phúc lợi cho công nhân của bạn, chúng tôi tạo ra một môi trường vui vẻ và lành mạnh hơn. Đội ngũ của chúng tôi rất đam mê về phúc lợi của những người khác và chúng tôi làm việc để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn một cách chính trực và cẩn thận, mở đường cho đội ngũ của bạn phục hồi và trở lại làm việc một cách an toàn.

Find out more
Beneco_Business_01

Dịch vụ tài chính và bảo hiểm

Với nhiều năm kinh nghiệm và sự hợp tác tận tâm, đội ngũ Beneco biết cần phải làm gì để giúp các nhà tuyển dụng, người lao động, công ty bảo hiểm và môi giới tạo ra kết quả lâu dài mà đôi bên cùng có lợi. Sử dụng nghiên cứu mới nhất, và sự điều trị và chăm sóc dựa trên bằng chứng - chúng tôi hỗ trợ mọi người trong suốt quá trình hồi phục của họ. Chúng tôi tìm thấy sự thành công và niềm vui của mình bằng cách đưa họ trở lại cuộc sống lành mạnh, cân bằng và phong phú.

Find out more
Beneco_Finance_01

Cá nhân

Sống chung với thương tật hoặc bệnh tật có thể ảnh hưởng đến việc làm, sự tự tin, sức khỏe tinh thần và dẫn đến khó khăn về tài chính. Trọng tâm của chúng tôi là giúp bạn vượt qua thương tật hoặc bệnh tật để hướng tới một cuộc sống phong phú và lành mạnh hơn. Tất cả chúng tôi đều nhắm vào việc làm đúng và sẽ tích cực hợp tác với tất cả những người có liên quan để hỗ trợ bạn hồi phục và phục hồi chức năng. Làm việc cùng với nhóm điều trị của bạn, mục đích của chúng tôi là nâng cao khả năng của bạn trong việc trở lại cuộc sống bình thường.

Find out more
Beneco_Individual_01

Cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất với nhu cầu phục hồi chức năng của bạn

Beneco_AboutUs_VideoPlaceholder

Chúng tôi đại diện cho

Mục đích của chúng tôi là cải thiện việc chăm sóc những người đang hồi phục sau chấn thương hoặc bệnh tật.

Chúng tôi đam mê về việc cung cấp dịch vụ không thể so sánh, mang tính cộng tác và phù hợp với nhu cầu của mọi công nhân hoặc nhà tuyển dụng bị ảnh hưởng bởi thương tích hoặc bệnh tật.

Chúng tôi tạo dựng một môi trường làm việc vui vẽ và lành mạnh hơn. Một nơi mà giá trị là trọng tâm cho mọi thứ chúng tôi làm.

Chúng tôi tìm thấy sự thành công và niềm vui của mình bằng cách đưa họ trở lại cuộc sống lành mạnh, cân bằng và phong phú.

Tìm hiểu thêm về bạn

Các doanh nghiệp tin tưởng chúng tôi

Adecco-Purple
Allianz-Purple
Amazon-Purple
AON-Purple
Arnotts-Purple
Carrington-Purple
Cerebral-Palsey-Purple
Costco-Purple
EML-Purple
Gow-Gates-Purple
HarrisFarm-Purple
Kelloggs-Purple
LitenEasy-Purple
Mercer-Purple
Montefiore-Purple
NSW-Health-Purple
Premium-Strategies-Purple
Primo-Purple
QBE-Purple
Scalabrini-Purple
Sunnfield-Purple
Transport-NSW-Purple
Wesfarmers-Purple
WtW_Purple