Giúp các cá nhân và doanh nghiệp tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính họ

Beneco_Finance_01

Chúng tôi giúp bạn như thế nào

Chúng tôi là những chuyên gia sức khỏe hàng đầu

Với nhiều năm kinh nghiệm và sự hợp tác tận tâm, đội ngũ Beneco biết cần phải làm gì để giúp các nhà tuyển dụng, người lao động, công ty bảo hiểm và môi giới tạo ra kết quả lâu dài mà đôi bên cùng có lợi.

Sử dụng nghiên cứu mới nhất, và sự điều trị và chăm sóc dựa trên bằng chứng – chúng tôi hỗ trợ mọi người trong suốt quá trình hồi phục của họ. Chúng tôi tìm thấy sự thành công và niềm vui của mình bằng cách đưa họ trở lại cuộc sống lành mạnh, cân bằng và phong phú.

Chúng tôi hiểu nhu cầu sức khỏe của khách hàng và tạo ra các giải pháp phù hợp để cải thiện kết quả sức khỏe. Với tư cách là một đội ngũ các chuyên gia y tế hàng đầu, chúng tôi cùng nhau mang đến nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong việc giúp đỡ mọi người.

Beneco_Finance_Copy_01

Các dịch vụ Dịch vụ tài chính và bảo hiểm.

Phục hồi tại nơi làm việc

Khi có bệnh tật hoặc chấn thương, chúng tôi sẽ giúp đỡ trong việc tạo dựng một môi trường an toàn để hỗ trợ sự phục hồi nhanh chóng, bền vững và trở lại làm việc với cuộc sống bình thường.

adrian-sulyok-c_4eaGRDSVU-unsplash
Dịch vụ thăm dò nghề nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ những người đang hồi phục sau bệnh tật và chấn thương với việc xác định các lựa chọn những vai trò mới, tư vấn phục hồi chức năng, nâng cao kỹ năng và các nhu cầu đào tạo lại, để giúp đở trong việc quay trở lại lực lượng lao động.

etienne-boulanger-aafOjsh-9jU-unsplash
Các hoạt động về giám định cuộc sống hàng ngày

Chúng tôi có thể xác định các nhu cầu chăm sóc cần thiết bao gồm việc kê đơn thiết bị thích ứng, dụng cụ hỗ trợ di chuyển và điều phối sự trợ giúp trong nước. Tất cả với mục tiêu phục hồi chất lượng cuộc sống và hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương.

terry-shultz-p-t-EQ-53WaTNC4-unsplash
Chương trình Thử việc và Tài Trợ Việc làm

Với việc trở lại làm việc, chúng tôi giúp tạo điều kiện phân loại khả năng, nâng cao kỹ năng và đào tạo công việc tại chỗ để giúp hỗ trợ phục hồi, trở lại làm việc và cuộc sống bình thường.

Beneco_WorkTrials
Giám định nơi làm việc

Chúng tôi hỗ trợ sự phục hồi bền vững tại nơi làm việc bằng cách xác định những nhiệm vụ phù hợp an toàn, phát triển những kế hoạch và chiến lược được phân loại để tạo điều kiện cho việc phục hồi chức năng.

tyler-franta-RbFDzMKTH6Q-unsplash
Thảo luận về việc tạo điều kiện tại nơi làm việc

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động của họ để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ.

christina-wocintechchat-com-eF7HN40WbAQ-unsplash
Phiên họp y tế

Bằng cách hợp tác với tất cả các bên liên quan, và lấy con người làm trọng tâm chúng tôi tạo ra các mục tiêu để xác định và phối hợp việc điều trị cần thiết một cách hợp lý nhằm hỗ trợ sự phục hồi và cải thiện sức khỏe và chức năng của con người.

sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash
Đánh giá về chức năng hoạt động

Chúng tôi cung cấp các giám định tại nhà và nơi làm việc để giúp xác nhận khả năng sau chấn thương hoặc giúp xác định nhu cầu điều trị.

romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash

Các doanh nghiệp tin tưởng chúng tôi

Adecco-Purple
Allianz-Purple
Amazon-Purple
AON-Purple
Arnotts-Purple
Carrington-Purple
Cerebral-Palsey-Purple
Costco-Purple
EML-Purple
Gow-Gates-Purple
HarrisFarm-Purple
Kelloggs-Purple
LitenEasy-Purple
Mercer-Purple
Montefiore-Purple
NSW-Health-Purple
Premium-Strategies-Purple
Primo-Purple
QBE-Purple
Scalabrini-Purple
Sunnfield-Purple
Transport-NSW-Purple
Wesfarmers-Purple
WtW_Purple
Beneco_ContactUs

Cần liên lạc với chúng tôi?

Xin đừng ngại tiếp cận và liên hệ cho những thắc mắc chung.

Liên hệ chúng tôi