Ưu tiên phúc lợi tại nơi làm việc

Beneco_Business_01

Chúng tôi giúp bạn như thế nào

Đầu tư vào bản thân và phúc lợi của tài nguyên quý giá nhất của bạn

Công việc của chúng tôi với các công ty lớn nhỏ, giúp đở đội ngũ của bạn phục hồi và trở lại một cách an toàn sau bất kỳ vụ chấn thương hoặc bệnh tật nào.

Chúng tôi là cộng tác viên. Chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của bạn. Tư duy và kinh nghiệm đổi mới của chúng tôi cho phép chúng tôi tạo ra những kết quả tích cực và bền vững. Bằng cách cải thiện sức khỏe và phúc lợi cho công nhân của bạn, chúng tôi tạo ra một môi trường vui vẻ và lành mạnh hơn.

Beneco_Business_Copy_01

Các dịch vụ Doanh nghiệp

Phục hồi tại nơi làm việc

Nếu thành viên trong đội ngũ của bạn bị bệnh hoặc chấn thương, chúng tôi sẽ giúp đỡ trong việc tạo dựng một môi trường an toàn để hỗ trợ sự phục hồi bền vững và trở lại làm việc.

adrian-sulyok-c_4eaGRDSVU-unsplash
Giám định nơi làm việc

Chúng tôi hỗ trợ sự phục hồi bền vững tại nơi làm việc bằng cách xác định những nhiệm vụ phù hợp an toàn, phát triển những kế hoạch và chiến lược được phân loại để tạo điều kiện cho việc phục hồi chức năng.

tyler-franta-RbFDzMKTH6Q-unsplash
Thảo luận về việc tạo điều kiện tại nơi làm việc

Giải quyết các vấn đề đang ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của thành viên trong đội ngũ của bạn sẽ giúp tạo dựng một môi trường hỗ trợ để họ phục hồi trong khi làm việc.

christina-wocintechchat-com-eF7HN40WbAQ-unsplash
Phiên họp y tế

Bằng cách hợp tác với đội ngũ điều trị, và lấy con người làm trọng tâm chúng tôi tạo ra các mục tiêu để xác định và phối hợp điều trị với mục đích hỗ trợ bạn phục hồi và trở lại làm việc.

sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash
Đào tạo tại nơi làm việc

Chúng tôi cung cấp việc đào tạo và phát triển cho những người giám sát và nhóm quản lý của bạn về phương pháp hay nhất với việc quản lý thương tật hoặc bệnh tật tại nơi làm việc để nâng cao môi trường hỗ trợ của bạn.

jake-nebov-PMgOxCVgON4-unsplash
Thủ tục và Kiểm toán Chính sách WHS

Nếu bạn cần trợ giúp về việc sửa đổi hoặc phát triển các chính sách phục hồi tại nơi làm việc hoặc sổ đăng các ký nhiệm vụ phù hợp, chúng tôi có thể hợp tác với bạn để đảm bảo nơi làm việc của bạn được thiết lập cho sự thành công.

thisisengineering-raeng-vEoMKBdUIzs-unsplash
An toàn và Phòng ngừa

Chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn đổi mới, giáo dục và đào tạo để trở thành một nơi làm việc lành mạnh và an toàn hơn. Giáo dục về công việc xử lý bằng tay chân, sàng lọc trước khi tuyển dụng, thể lực cho công việc hoặc đánh sự giá rủi ro có thể giúp đỡ trong việc tạo ra một môi trường hỗ trợ và hiệu quả cho nhân viên của bạn.

clem-onojeghuo-zZza888FSKg-unsplash
Dịch vụ thăm dò nghề nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ những người đang hồi phục sau bệnh tật và chấn thương với việc xác định các lựa chọn những vai trò mới, tư vấn phục hồi chức năng, nâng cao kỹ năng và các nhu cầu đào tạo lại, để giúp đở trong việc quay trở lại lực lượng lao động.

etienne-boulanger-aafOjsh-9jU-unsplash
Đánh giá về chức năng hoạt động

Chúng tôi cung cấp các giám định tại nhà và nơi làm việc để giúp xác nhận khả năng sau chấn thương hoặc giúp xác định nhu cầu điều trị.

romain-dancre-doplSDELX7E-unsplash

Các doanh nghiệp tin tưởng chúng tôi

Adecco-Purple
Allianz-Purple
Amazon-Purple
AON-Purple
Arnotts-Purple
Carrington-Purple
Cerebral-Palsey-Purple
Costco-Purple
EML-Purple
Gow-Gates-Purple
HarrisFarm-Purple
Kelloggs-Purple
LitenEasy-Purple
Mercer-Purple
Montefiore-Purple
NSW-Health-Purple
Premium-Strategies-Purple
Primo-Purple
QBE-Purple
Scalabrini-Purple
Sunnfield-Purple
Transport-NSW-Purple
Wesfarmers-Purple
WtW_Purple
Beneco_ContactUs

Cần liên lạc với chúng tôi?

Xin đừng ngại tiếp cận và liên hệ cho những thắc mắc chung.

Liên hệ chúng tôi